HLV ĐẶNG THỊ SÁU

HLV Nữ Cấp Quốc Tế, Cựu VĐV Của Các TTTDTT Hàng Đầu Trong Nước. TTTDTT Quốc Phòng 5 Hải Quân, TTTDTT Thành Phố Hải Phòng.

 

Các khóa bơi có thời gian linh hoạt cho nhiều đối tượng khác nhau từ trẻ em đến người lớn trình độ từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với nhu cầu khác nhau của nhiều học viên.
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

CÁC KHÓA HỌC BƠI DÀNH CHO BẠN!

KỸ NĂNG BƠI CHÍNH TẠI DẠY BƠI BÀU CÁ TRẢNG BOM

ĐĂNG KÝ HỌC BƠI NGAY HÔM NAY!

Với sự đa dạng hồ bơi để khách hàng lựa chọn, chúng tôi tự tin đáp ứng được nhu cầu học bơi kèm riêng tại khắp nơi ở Đồng Nai.